COVID-19

Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХI клас за времето от 01.04.2021 г. и 02.04.2021г. и XII клас за периода 01 - 07.04.2021 г.
размер: 238 KB
[СВАЛЯНЕ]31-03-2021 г.
Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 18.02.2021 г. до 02.03.2021г. включително
размер: 275 KB
[СВАЛЯНЕ]22-02-2021 г.
Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас от 15.02.2021 г.
размер: 212 KB
[СВАЛЯНЕ]15-02-2021 г.
Заповед за организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 04.02.2021 г. до 17.02.2021г. включително
размер: 334 KB
[СВАЛЯНЕ]03-02-2021 г.
Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от (V – ХII клас) в Спортно училище „Св.Климент Охридски”
размер: 233 KB
[СВАЛЯНЕ]04-01-2021 г.
Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от (V – ХII клас) в Спортно училище „Св.Климент Охридски”
размер: 332 KB
[СВАЛЯНЕ]27-11-2020 г.
Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап (VIII – ХII клас) в Спортно училище „Св.Климент Охридски”
размер: 224 KB
[СВАЛЯНЕ]28-10-2020 г.
План на Спортно училище- COVID -19
размер: 41 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2020 г.
Заповед за организиране и провеждане на образователен процес
размер: 215 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2020 г.
ПРАВИЛА за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020-2021 година в условията на COVID- 19
размер: 37 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2020 г.
Заповед за Правила за поведение при съмнения и случай на Covid - 19
размер: 105 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2020 г.
ПРАВИЛА за поведение при съмнение и случай на Covid-19
размер: 27 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2020 г.
Заповед за Правила за обучение в електронна среда
размер: 108 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2020 г.
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда
размер: 26 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2020 г.
Приложения №1-2-3 НА ЗАПОВЕД 487-31.08.2020 г на Министъра на здравеопазването
размер: 22 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2020 г.
Декларация от родител - COVID - 19
размер: 38 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2020 г.
Спортно училище "Св. Климент Охридски"